Інтеграція

Інтеграція

Я пропоную Вам написати сюїту «Інтеграція!»

  1. Прийом «Новорічні долоньки»

Перед Вами лежать долоньки. Напишіть на них одне побажання з Новим роком. А зараз об’єднайте долоньки в ялиночку. Назвіть вашу ялиночку, враховуючи написані на ній побажання. Виконуючи цю вправу ви об’єдналися і діяли узгоджено як єдине ціле.

Інтеграція – це процес, в результаті якого розрізнені частини, що мають деякі подібні риси, об’єднуються в єдине ціле.

  1. Прийом «Ритмічний стаканчик»

У Вас на столах стоять стаканчики. Візьміть по одному стаканчику, переверніть його та поставте перед собою. А зараз повторюємо рухи разом зі мною. (передаємо стаканчик по колу, поки він не повернеться до власника).

При написанні другої частини сюїти ми задіяли дотик, зір, слух. Важливу роль у розвитку дитини відіграє здатність об’єднувати та аналізувати інформацію, що надійшла через кілька каналів сприймання, тобто так звана сенсорна інтеграція.

Сенсорна інтеграція – процес, під час якого нервова система людини отримує інформацію від рецепторів всіх аналізаторів (дотик, вестибулярний апарат, відчуття тіла, зір, слух), організовує та інтерпретує їх, аби потім використати для цілеспрямованої діяльності.

  1. Арт технологія «Графічна музика»

І остання частина нашої сюїти – «Взаємопроникнення»

Візьміть, будь ласка, лист паперу та олівець. Заплющуємо очі, слухаючи музику ведіть олівець в такт звучання мелодії. (Виконуємо вправу)

Відкриваємо очі. Подивіться на графічний малюнок, який кожен з Вас написав. Знайдіть один образ на ньому, виділить його олівцем іншого кольору та розфарбуйте. Складіть у групі віршик, казку або оповідання із 4-5 речень, з використанням ваших образів.

(Виступ груп)

Міжпредметна або синтезована інтеграція об’єднує знання різних наук для розкриття певного питання. На перехресті цих підходів можуть з’являтися цікаві результати: народження нових спеціальних курсів; оновлення змісту всередині одного або декількох суміжних предметів; поява блоків уроків, які об’єднують матеріал одного або ряду предметів зі збереженням їх незалежного існування.

Інтеграційні процеси в освіті тривають, і вони різноманітні, але мета їх одна – розвинена, креативна, соціалізована особистість, здібна до творчого пошуку.