Тести

Тести

5 клас
1. Укажіть прізвище видатного польського композитора.
а) Ф. Шопен;
б) В. Моцарт;
в) Й. Бах.
2. До складу групи духових інструментів входить…
а) флейта;
б) баян;
в) скрипка.
3. Найбільшим із струнно-смичкових інструментів є…
а) контрабас;
б) альт;
в) скрипка.
4. Календарно-обрядовими піснями зимового циклу є…
а) веснянки;
б) колядки, щедрівки;
в) обжинкові.
5. Найгеніальнішим у світі композитором органістом є…
а) В. Моцарт;
б) Й. Бах;
в) А. Вівальді.
6. Хто є автором слів до пісні «Реве та стогне Дніпр широкий»?
а) М. Рильський;
б) Т. Шевченко;
в) П. Тичина.
7. Укажіть батьківщину видатного композитора Л. Бетховена.
а) Німеччина;
б) Італія;
в) Росія.
8. Хто є автором органної фуги соль-мінор?
а) П. Чайковський;
б) М. Глінка;
в) Й. Бах.
9. Які музичні лади ви знаєте?
а) сміливий;
б) мажорний;
в) знебарвлений.
10. Назвіть автора «Колискової» з опери « Поргі і Бес ».
а) В. Моцарт;
б) М. Римський – Корсаков; 
в) Дж. Гершвін.
11. В якій із названих пісень оспівується образ природи?
а) «Вийшли в поле косарі»;
б) «Музика землі»;
в) «Ой у лузі червона калина».
12. Хто є автором П’ятої симфонії, головною темою якої є тема долі?
а) Й. С.Бах;
б) Л. Бетховен;
в) В. Моцарт