Основні етапи сучасного уроку

Основні етапи сучасного уроку

Основні етапи сучасного уроку

 1. Організаційний момент, зовнішньою і внутрішньою (психологічною) готовністю учнів до уроку;
 2. Перевірка домашнього завдання;
 3. Перевірка знань та навичок учнів для підготовки до нової теми;
 4. Постановка мети уроку перед учнями;
 5. Організація сприйняття та осмислення нової інформації;
 6. Первинна перевірка розуміння нової інформації;
 7. Організація засвоєння засобів діяльності шляхом озвучення інформації і вправ по її використанню (в тому числі зміна варіантів) по зразку;
 8. Творче застосування й добування знань, освоєння засобів діяльності шляхом рішення проблемних задач, побудованих на основі раніше освоєних знань та навичок;
 9. Узагальнення досліджуваного на уроці й введення його в систему раніше засвоєних знань;
 10. Контроль над результатами навчальної діяльності, здійснюваний вчителем і учнями, оцінка знань;
 11. Домашнє завдання до наступного уроку;
 12. Підведення підсумків уроку

Різноманіття структур уроку розвиваючого типу навчання

Структура уроку – це сукупність різноманітних варіантів, що взаємодіють між елементами уроку, з’являється в процесі навчання і забезпечує його цілеспрямованість.

Структура уроку вивчення нового матеріалу:

 • Первинне введення матеріалу з урахуванням закономірностей процесу пізнання при високій осмисленій активності учнів;
 • Демонстрація матеріалу, який учні повинні вивчити;
 • Мотивація запам’ятовування й тривалого збереження в пам’яті;
 • Повідомлення або актуалізація техніки запам’ятовування (робота з опорними для пам’яті матеріалами, смислове групування …);
 • Первинне закріплення під керівництвом вчителя за допомогою прямого повторення, часткових висновків;
 • Контроль результатів первинного запам’ятовування;
 • Регулярне системне повторення через короткі, а потім через більш великі проміжки часу в відповідності з різними вимогами до відтворення, у тому числі й з диференційованими завданнями;
 • Внутрішнє повторення й постійне застосування отриманих знань і навичок для придбання нових;
 • Часте включення опорного матеріалу для запам’ятовування в контроль знань, регулярна оцінка результатів запам’ятовування й застосування.

 

Структура уроку закріплення нового матеріалу:

 • повідомлення учням мети роботи, яку необхідно виконати;
 • відтворення учнями знань, умінь і навичок, які будуть потрібні для виконання перевірочних вправ;
 • ознайомлення з новими вміннями, показ зразка формування;
 • виконання вправ на їх засвоєння;
 • Виконання вправ на їх закріплення;
 • Тренувальні вправи по зразку, алгоритму, інструкції;
 • Вправи на використання знань, умінь, навичок в подібних ситуаціях;
 • Вправи творчого характеру;
 • Підсумки уроку;
 • Домашнє завдання.

Структура уроку повторення:

 • Організація початку уроку;
 • Постановка навчальних, виховних та розвиваючих задач;
 • Перевірка домашнього завдання, направлена на повторення основних понять, знань, умінь, способів діяльності(практичної та теоретичної). На минулому уроці, знаючи про наступне повторення, необхідно підібрати відповідне домашнє завдання;
 • Підведення підсумків повторення, перевірка результатів роботи на уроці;
 • Домашнє завдання.

Структура уроку використання знань, умінь та навичок:

 • Організаційний момент;
 • Вступне слово вчителя, в якому він підкреслює значення матеріалу вивченої теми або тим, що пояснює мету та план уроку;
 • Виконання учнями індивідуально або колективно різних: усних, письмових завдань узагальнюючого та систематизую чого характеру.;
 • Перевірка виконання робіт, корегування(при необхідності обговорюються моменти в яких були допущенні помилки);
 • Формування висновків по вивченому матеріалу;
 • Оцінка результатів уроку;
 • Підведення підсумків;
 • Домашнє завдання(не завжди).

Структура комбінованого уроку (він як правило, має дві або декілька дидактичних цілей):

 • Організація початку уроку;
 • Перевірка домашнього завдання, постановка мети уроку;
 • Підготовка учнів до сприйняття нового навчального матеріалу ( актуалізація знань та практичних на розумових навичок);
 • Вивчення нового матеріалу, в тому числі й пояснення, розбір теми у практичному застосуванні;
 • Закріплення матеріалу, вивченого на уроці та раніше вивченого, зв’язаного з новим;
 • Узагальнення й систематизація знань та умінь, зв’язок нових з отриманими та систематизованими;
 • Підведення підсумків та результатів уроку;
 • Домашнє завдання;
 • Підготовка, необхідна учням для вивчення нової теми (не завжди).