Тести для 5 класу за новою програмою

Тести для 5 класу за новою програмою

Тести для 5 класу складені відповідно до нової програми   «Мистецтво» (авт. Масол Л. та ін.) за підручником «Музичне мистецтво», Л.Масол, Л.Арістова.

Кожний тест складається з семи завдань різного ступеня складності. На складання тесту учням відводиться 15 хвилин.

Перше, друге та третє завдання представляють собою запитання закритого типу, що передбачають вибір одного правильного варіанту відповіді, за яку школярі отримують один бал. На кожне запитання учням  відводиться 1 хвилина.

Четверте завдання – це запитання закритого типу з декількома правильними варіантами відповіді, на яке відводиться 2 хвилини. Це завдання оцінюється двома балами.

Четверте та п’яте завдання – логічні пари, де учням потрібно встановити відповідність між предметами та явищами. На це учням дається три хвилини. Виконання завдань оцінюється двома балами.

Останнє, сьоме завдання  — це завдання відкритого типу, що потребує короткої відповіді на поставлене запитання (назвати прізвище композитора, поняття, термін тощо.). На виконання відводиться чотири хвилини і оцінюється трьома балами.

Тема 1. Як виникла музика

1)      Музична думка, образний зміст якої виражений одним голосом, це…

а) гармонія

б) мелодія

в) ритм

2)      Упорядковане чергування музичних звуків, це…

а) тембр

б) темп

в) ритм

3)      Який твір входить до «Дитячого альбому» П.І.Чайковського?

а) «Італійська пісенька»

б) «Вокаліз»

в) «Зозуля»

4)      Які з поданих слів характеризують музику К.Дебюссі «Місячне сяйво»?

а) прозора

б) рішуча

в) бурхлива

г) ніжна

д) урочиста

5)      Визначте, яким композиторам належать твори (з’єднайте правильні відповіді)

К.Глюк «Місячне сяйво»
К.Дебюссі «Зозуля»
С.Рахманінов «Орфей та Евридіка»
Л.Дакен «Вокаліз»

6)      Визначте правильний переклад музичних темпів (з’єднайте правильні відповіді)

Allegro Помірно
Moderato Швидко
Andante Повільно
Adagio Спокійно

7)      Назвіть найстійкіший, основний звук ладу.

(Відповідь: тоніка)

 

Тема 2. Народна музика

1)      Видозмінення музичного твору шляхом використання різноманітних засобів музичної виразності.

а) варіації

б) обробка

в) темп

2)      До якої пори року належать русальні пісні?

а) зима

б) весна

в) літо

г) осінь

3)      Пісні, що розповідають про важливі події або відомих народних героїв, називаються…

а) родинно-побутовими

б) календарно-обрядовими

в) історичними

4)      Які інструменти відносяться до народних?

а) волинка

б) рояль

в) бандура

г) тромбон

д) контрабас

ж) гуслі

5)      Визначте, з якої країни танець (з’єднайте правильні відповіді)

Полонез Український
Чардаш Грузинський
Бариня Угорський
Козачок Іспанський
Болеро Польський
Лезгинка Російський

6)      Визначте, яким композиторам належать твори (з’єднайте правильні відповіді).

В.Монті «Лезгинка» з балету «Гаяне»
А.Хачатурян Увертюра до опери «Тарас Бульба»
М.Мусоргський «Чардаш» для скрипки і фортепіано
М.Лисенко «Гопак» із опери «Сорочинський ярмарок»

7)      Назвіть музичний твір, у якому основна мелодія звучить кілька разів, набуваючи різноманітних змін: мелодичних, ритмічних, ладових, гармонічних тощо.

                                                    (Відповідь: варіації)

 

Тема 3. Професійна музика

1)      Музичний твір для будь-якого інструмента, який «змагається» з оркестром.

а) концерт

б) симфонія

в) опера

г) романс

2)      Віолончель відноситься до …

а) клавішних інструментів

б) духових інструментів

в) струнних інструментів

3)      Про який твір сам композитор говорив: «Так доля стукає у двері»?

а) В.-А. Моцарт, Симфонія №40

б) Л.Бетховен, Симфонія №5

в) А.Ведель, «Херувимська»

4)      Серед поданих інструментів виберіть ті, які відносяться до групи дерев’яних духових.

а) труба

б) флейта

в) туба

г) валторна

д) фагот

5)      Визначте співацькі голоси (з’єднайте правильні відповіді).

Сопрано Низький жіночий голос
Бас Високий чоловічий голос
Контральто Високий жіночий голос
Тенор Низький чоловічий голос

6)      Визначте, яким композиторам належать твори (з’єднайте правильні відповіді).

А.Ведель «Марш нічних гномів»
Д.Акимов Симфонія №40
Б.Бріттен «Вокаліз»
В.-А. Моцарт «Херувимська»
С.Рахманінов «Путівник по оркестру для молоді»

7)      Назвіть вокальний або інструментальний ансамбль, що складається з 4-х виконавців.

(Відповідь: квартет)

Тема 4. Взаємодія музики з іншими видами мистецтва

1)      Музично-сценічний твір, у якому переплітаються діалоги, пісні, музика, хореографія.

а) опера

б) балет

в) мюзикл

2)      Який твір написав С.Джоплін?

а) мюзикл «Звуки музики»

б) «Регтайм»

в) балет «Попелюшка»

г) «Фрески Софії Київської»

3)      Симфонічний вступ до опери, балету чи кінофільму називається…

а) увертюра

б) пантоміма

в) симфонія

4)      Виберіть твори, написані в жанрі балету.

а) «Запорожець за Дунаєм» С.С.Гулак-Артемовський

б) «Море», К.Дебюссі

в) «Попелюшка», С.Прокоф’єв

г) «Звуки музики», Р.Роджерс

д) «Лускунчик», П.Чайковський

5)      Визначте, в якій країні народились композитори (з’єднайте правильні відповіді)

В.-А. Моцарт Росія
С.С.Гулак-Артемовський Литва
П.І.Чайковський Україна
М.Чюрльоніс Америка
Р.Роджерс Австрія

6)      Визначте, яким композиторам належать твори (з’єднайте правильні відповіді).

В.Кікта Симфонічна сюїта «Море»
К.Дебюссі Концертна симфонія «Фрески Софії Київської»
Р.Роджерс Балет «Попелюшка»
С.Прокоф’єв Мюзикл «Звуки музики»

7)      Як називається короткий літературний виклад сюжету опери, оперети, балету, мюзиклу?

                          (Відповідь: лібрето)