04 Maksim_Sozontovich_Berezovskij_-_Sonata_do_mazhor_dlya_skripki_i_klavesina_1772_I.Allegro_(iPlayer.fm)

04 Maksim_Sozontovich_Berezovskij_-_Sonata_do_mazhor_dlya_skripki_i_klavesina_1772_I.Allegro_(iPlayer.fm)

«04 Maksim_Sozontovich_Berezovskij_-_Sonata_do_mazhor_dlya_skripki_i_klavesina_1772_I.Allegro_(iPlayer.fm)» исполнителя . Жанр: Other.