Просмотрено
Рубрика: Готовимся к уроку

Тести

Тести

5 клас 1. Укажіть прізвище видатного польського композитора. а) Ф. Шопен; б) В. Моцарт; в) Й. Бах. 2. До складу групи духових інструментів входить… а) флейта; б) баян; в) скрипка. 3. Найбільшим із струнно-смичкових інструментів є… а) контрабас; б) альт; в) скрипка. 4. Календарно-обрядовими піснями зимового циклу є… а) веснянки; б) колядки, щедрівки; в) обжинкові. 5. Найгеніальнішим у світі композитором органістом є… а) В. Моцарт; б) Й. Бах; в) А. Вівальді. 6. Хто є автором слів до пісні «Реве та…

Читать далее Читать далее

Тести для 5 класу за новою програмою

Тести для 5 класу за новою програмою

Тести для 5 класу складені відповідно до нової програми   «Мистецтво» (авт. Масол Л. та ін.) за підручником «Музичне мистецтво», Л.Масол, Л.Арістова. Кожний тест складається з семи завдань різного ступеня складності. На складання тесту учням відводиться 15 хвилин. Перше, друге та третє завдання представляють собою запитання закритого типу, що передбачають вибір одного правильного варіанту відповіді, за яку школярі отримують один бал. На кожне запитання учням  відводиться 1 хвилина. Четверте завдання – це запитання закритого типу з декількома правильними варіантами відповіді, на…

Читать далее Читать далее

Основные этапы подготовки к работе над песней

Основные этапы подготовки к работе над песней

Приступая к изучению песенного материала, учитель тщательно готовится к занятию. Основные этапы подготовки к работе над песней: а) выбрать конкретные песни, аудио, видеозаписи; б) подробно ознакомиться с песней, разобрать словесный и музыкальный текст; в) исследовать песню с точки зрения музыковедческого анализа (движение мелодии, характер, стилистическое направление, форма, средства музыкальной выразительности, сведения об авторе); г) детально продумать и запланировать этапы и варианты разучивания песни; д) выделить сложные для детского исполнения места и наметить пути их преодоления; е) тщательно выучить аккомпанируюшую партию…

Читать далее Читать далее

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас

Музичне мистецтво навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас                                                                                       ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА Навчальна програма з музичного мистецтва для 1- 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти. Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти  учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє художньо-педагогічний матеріал, враховує національні музично-педагогічні традиції та сучасні тенденції розвитку національної та світової музичної культури. В основу програми покладено провідні положення сучасної музичної педагогіки, а саме:  визначення мети загальної музичної освіти у широкому…

Читать далее Читать далее

Підготовка вчителя до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 8-9 класах

Підготовка вчителя до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 8-9 класах

Підготовка вчителя до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 8-9 класах:         В 2016-2017 навчальному році особливу увагу слід приділити підготовці вчителя до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 8-9 класах.  У  8 класі, відповідно чинної програми, учні опановують стилі та напрями мистецтва, які історично склалися впродовж епох, тому пріоритетними стають такі види діяльності, як інтерпретація художніх творів у культурологічному контексті, виконання індивідуальних і колективних проектів. Водночас поглиблюються знання термінології (мистецтвознавча і культурологічна пропедевтика). Окрім внутрішньої галузевої інтеграції доцільно використовувати міжпредметні зв’язки й з іншими…

Читать далее Читать далее