Просмотрено
Рубрика: Готовимся к уроку

Тести для 5 класу за новою програмою

Тести для 5 класу за новою програмою

Тести для 5 класу складені відповідно до нової програми   «Мистецтво» (авт. Масол Л. та ін.) за підручником «Музичне мистецтво», Л.Масол, Л.Арістова. Кожний тест складається з семи завдань різного ступеня складності. На складання тесту учням відводиться 15 хвилин. Перше, друге та третє завдання представляють собою запитання закритого типу, що передбачають вибір одного правильного варіанту відповіді, за яку школярі отримують один бал. На кожне запитання учням  відводиться 1 хвилина. Четверте завдання – це запитання закритого типу з декількома правильними варіантами відповіді, на…

Читать Читать

Основные этапы подготовки к работе над песней

Основные этапы подготовки к работе над песней

Приступая к изучению песенного материала, учитель тщательно готовится к занятию. Основные этапы подготовки к работе над песней: а) выбрать конкретные песни, аудио, видеозаписи; б) подробно ознакомиться с песней, разобрать словесный и музыкальный текст; в) исследовать песню с точки зрения музыковедческого анализа (движение мелодии, характер, стилистическое направление, форма, средства музыкальной выразительности, сведения об авторе); г) детально продумать и запланировать этапы и варианты разучивания песни; д) выделить сложные для детского исполнения места и наметить пути их преодоления; е) тщательно выучить аккомпанируюшую партию…

Читать Читать

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас

Музичне мистецтво навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас                                                                                       ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА Навчальна програма з музичного мистецтва для 1- 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти. Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти  учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє художньо-педагогічний матеріал, враховує національні музично-педагогічні традиції та сучасні тенденції розвитку національної та світової музичної культури. В основу програми покладено провідні положення сучасної музичної педагогіки, а саме:  визначення мети загальної музичної освіти у широкому…

Читать Читать

Підготовка вчителя до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 8-9 класах

Підготовка вчителя до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 8-9 класах

Підготовка вчителя до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 8-9 класах:         В 2016-2017 навчальному році особливу увагу слід приділити підготовці вчителя до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 8-9 класах.  У  8 класі, відповідно чинної програми, учні опановують стилі та напрями мистецтва, які історично склалися впродовж епох, тому пріоритетними стають такі види діяльності, як інтерпретація художніх творів у культурологічному контексті, виконання індивідуальних і колективних проектів. Водночас поглиблюються знання термінології (мистецтвознавча і культурологічна пропедевтика). Окрім внутрішньої галузевої інтеграції доцільно використовувати міжпредметні зв’язки й з іншими…

Читать Читать

В помощь учителю

В помощь учителю

Технологическая карта урока музыки В помощь учителю Урок  музыки Урок — основная форма организации учебно-воспитательного процесса, его основная структуро-образующая единица. Урок – сложный и ответственный этап учебного процесса: от качества отдельных занятий в конечном итоге зависит общее качество школьной подготовки. Поэтому основные усилия теоретиков и практиков во всем мире направляются на создание и внедрение таких технологий урока, которые позволяют эффективно и в краткие сроки решать задачи обучения.  Многое зависит от понимания и выполнения педагогом требований к уроку, которые определяются социальным заказом, личными…

Читать Читать

Рекомендации

Рекомендации

У 2013/2014 навчальному році з метою пробудження й поглиблення в учнів початкової школи інтересу до художнього пізнання через різноманітні форми мистецької діяльності; розкриття внутрішнього потенціалу кожного учня, незалежно від рівня його мистецьких здібностей; виховання впевненості у власних можливостях пізнавати навколишній світ і мистецтво, створюючи власні інтерпретації творів; релаксації як забезпечення емоційного комфорту дитини з 2013/2014 навчального року з предметів художньо-естетичного циклу вводиться мотиваційна шкала оцінювання учнів, тобто оцінювання без балів. Об’єктами перевірки та оцінювання (мотиваційними критеріями) у процесі навчання мистецьких…

Читать Читать

Основні етапи сучасного уроку

Основні етапи сучасного уроку

Основні етапи сучасного уроку Організаційний момент, зовнішньою і внутрішньою (психологічною) готовністю учнів до уроку; Перевірка домашнього завдання; Перевірка знань та навичок учнів для підготовки до нової теми; Постановка мети уроку перед учнями; Організація сприйняття та осмислення нової інформації; Первинна перевірка розуміння нової інформації; Організація засвоєння засобів діяльності шляхом озвучення інформації і вправ по її використанню (в тому числі зміна варіантів) по зразку; Творче застосування й добування знань, освоєння засобів діяльності шляхом рішення проблемних задач, побудованих на основі раніше освоєних знань…

Читать Читать